...
+48 662 777 320
mkrenoma@onet.pl

RODO

Klauzula informacyjna RODO dla firmy MK Renoma

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MK RENOMA MARIUSZ KUCZEWSKI z siedzibą pod adresem ul. Czereśniowa 3, 07-411 Rzekuń.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług zgodnie z naszą ofertą oraz wypełniania obowiązków wynikających z zawartych umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wspomnianych celów. Przetwarzanie Pani/Pana danych opiera się na przepisach prawa oraz umowach, których stroną jest Pani/Pan lub przedsiębiorstwo, którego Pani/Pan reprezentuje.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z firmą MK Renoma w zakresie świadczenia usług. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W celu realizacji swoich praw lub uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem ul. Czereśniowa 3, 07-411 Rzekuń lub adresem e-mail mkrenoma@onet.pl.

Formularz kontaktowy

Kontakt

+48 662 777 320

mkrenoma@onet.pl

Rzekuń, Ostrołęka

NIP: 7582271679

Copyright © 2023 MK Renoma, All Rights Reserved | Powered by FHU BABIK